Beste  linedancers
De noodmaatregel van de Overheid met betrekking tot het Coronavirus(Covid-19)
is aangepast. Dit houdt in dat er tot 1 september 2020 geen lesavonden zijn.
Pas goed op de gezondheid van jezelf en je medemens.
DJDan