Mededeling

Koningsdag festival HIA 2023

Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind droog weer en regelmatig een zonnetje. Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers, TCC countryband, geluidstechnici, fotografen en het in grote getale aanwezige publiek bedanken voor deze geslaagde dag. Ook niet vergeten Hansje en Jaap den Hoed namens de oranjevereniging.